Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dokuma Kumaş Nedir Özellikleri?

Dokuma kumaş, iki ipliğin dokuma örgüsüne ve belli bir sistemle birbirlerine dik bir açı ile bağlanmaları şeklinde oluşturulan kumaşlara denir. İpliklerin birbiri içinden belli bir düzende ve farklı sıralarla alttan ve üstten geçmesi veya atlamalar yapmasıyla farklı kumaş türleri elde edilir.

Dokuma kumaş nasıl anlaşılır?

Dokuma kumaşlarda iplikler yatay veya dikey olarak birbirine geçişli şekildedir. Bu iplikler yatay ise atkı, dikey ise çözgü denir. Ayrıca dokuma kumaşlar genel olarak esnek kumaşlar değillerdir. Hafif bir gerilme muhakkak olur ancak daha fazla esneme istiyorsanız örgü kumaşları tercih edebilirsiniz

Dokuma kumaş mı örme kumaş mı?

*Dokuma kumaşlar, rapier yapılı olan dokuma makineleri kullanılarak üretilirken örme kumaşlar ek işiyle elde edilir. *Örme kumaşların yapısı esnek iken dokuma kumaşlarınkinde esneklik söz konusu dahi olamaz. *Örme kumaşların nem alma özellikleri yüksektir ama dokuma kumaşlarınki örme kumaşlara oranla daha düşüktür.